افسران - دو کلام ناب

اکنون که من حاضرم بعض نسبت های بی واقعیت به من داده می شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود.لهذا عرض می کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می شود مورد تصدیق نیست،مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد،با تصدیق کارشناسان،یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.
وصیت نامه امام(ره)
حال باید به آن آخوند مزدور که فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل و شوروی را خلاف اسلام می داند گفت:تاسی به رسول خدا و متابعت از امر خداوند تعالی خلاف مراسم حج است؟
امام خمینی(ره)،پیام به حجاج،12 شهریور 1362

برچسب ها : امام خمینی(ره)  , هاشمی رفسنجانی  , خاطرات دروغین  , مرگ بر آمریکا  , متابعت از امر خداوند تعالی  , آخوند مزدور  , وصیت نامه امام  ,