افسران - "آمریــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــکا "


حتی اگر در تمام آمریکا مسجد بسازند و بالای گلدسته ها شعار الله اکبر قرار بدهند هیچ وقت شعار مرگ بر آمریکا را فراموش نکنید چون آمریکا شیطان بزرگ است.

امام خمینی(ره)

برچسب ها : امام خمینی(ره)  , هاشمی رفسنجانی  , خاطرات دروغین  , مرگ بر آمریکا  , آمریکا شیطان بزرگ  , down with usa  , روزنامه اصلاح طلب  ,